Amaç

Yılda 4 kez yayımlanır ve hakemli bir dergidir. Yaygın sürelidir. Spormetre Dergisi, Türkçe veya İngilizce olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derlemeleri yayınlar. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi TÜBİTAK—ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

Kapsam

Spor Bilimleri Alanını ilgilendiren, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Spor Sağlığı, Hareket ve Antrenman Bilimi ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği konularını kapsamaktadır.