Dr. Caner AÇIKADA, Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU, 19 Mayıs Üniversitesi
Dr. Hülya AŞÇI, Marmara Üniversitesi
Dr. Cengiz ARSLAN, Fırat Üniversitesi
Dr. Müslim BAKIR, Okan Üniversitesi
Dr. Gül BALTACI, Özel Güven Hastanesi
Dr. Antonino BIANCO, Palermo University
Dr. Turgay BİÇER, Marmara Üniversitesi
Dr. Hatice ÇAMLIYER, Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Muzaffer ÇOLAKOĞLU, Ege Üniversitesi
Dr. Gıyasettin DEMİRHAN, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Birol DOĞAN, Girne Amerikan Üniversitesi
Dr. Gazanfer DOĞU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Güner EKENCİ, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dr. Niyazi ENİSELER, Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Ali Emre EROL, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dr. Gülfem ERSÖZ, Ankara Üniversitesi
Dr. Alan W. EWERT, Indiana University
Dr. Mehmet GÜNAY, Gazi Üniversitesi
Dr. Recep GÜRSOY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Özbay GÜVEN, Gazi Üniversitesi
Dr. Osman İMAMOĞLU, 19 Mayıs Üniversitesi
Dr. Rasim KALE, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Kürşat KARACABEY, Düzce Üniversitesi
Dr. Suat KARAKÜÇÜK, Gazi Üniversitesi
Dr. Hasan KASAP, Gedik Üniversitesi
Dr. Fatih KILINÇ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. David M. KOCEJA, Indiana University
Dr. Sadi KURDAK, Çukurova Üniversitesi
Dr. Emin KURU, Gazi Üniversitesi
Dr. Michal LEHNERT, Palacky University
Dr. Dilara ÖZER, Gedik Üniversitesi
Dr. Kamil ÖZER, Gedik Üniversitesi
Dr. Antoni PAOLİ, Padova University
Dr. Salih PINAR, Marmara Üniversitesi
Dr. Shahla RAY, Indiana University
Dr. Ömer ŞENEL, Gazi Üniversitesi
Dr. Kemal TAMER, Gazi Üniversitesi
Dr. Şefik TİRYAKİ, Mersin Üniversitesi
Dr. Fehmi TUNCEL, Ankara Üniversitesi
Dr. Semiyha TUNCEL, Ankara Üniversitesi
Dr. Rana VAROL, Ege Üniversitesi
Dr. Azmi YETİM, Gazi Üniversitesi
Dr. İbrahim YILDIRAN, Gazi Üniversitesi
Dr. İlker YILMAZ, Anadolu Üniversitesi
Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL, Mersin Üniversitesi
Dr. Erdal ZORBA, Gazi Üniversitesi
Dr. Santiago Veiga FERNANDEZ, Technical University of Madrid
Dr. Canan KOCA ARITAN, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Perican BAYAR, Ankara Üniversitesi
Dr. Ayşe KİN İŞLER, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Hayri ERTAN, Anadolu Üniversitesi
Dr. Faruk YAMANER, Hitit Üniversitesi
Dr. Settar KOÇAK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Mehtap MALKOÇ, Doğu Akdeniz Üniversitesi