Dergimiz 2003 yılında Yrd. Doç. Dr. Ertan KILCIGİL’in editörlüğü ile yayın hayatına başlamıştır. 2003-2013 tarihleri arasında Yüksekokul dergisi olarak yayın hayatını sürdüren dergimiz, Fakülteleşme sürecinin tamamlanmasıyla “Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi” olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Derginin Geçmiş Yıllardaki Editörleri

Yrd.Doç.Dr. Ertan KILCIGİL

Prof. Dr. Mitat KOZ

Prof. Dr. Semiyha Dolaşır TUNCEL

Doç. Dr. Neşe ŞAHİN


Ankara Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Mitat KOZ

Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Velittin BALCI

Baş Editör
Doç. Dr. Hakan SUNAY
E-posta: hsunay@ankara.edu.tr


Teknik Koordinatör –  Technical Coordinator

Öğr. Gör. Dr. Seçkin DOĞANER
doganer@ankara.edu.tr

İletişim Koordinatörü – Communication Coordinator
Doç. Dr. Funda KOÇAK
fkocak@ankara.edu.tr

Baskı
Ankara Üniversitesi Basımevi
İncitaş Sokak Numara:10 06510 Beşevler/ANKARA

Yönetim Yeri/Yazışma Adresi
Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi
06830 Gölbaşı/ANKARA

Telefon: +90 (312)600 01 00

Belgegeçer: +90 (312) 212 29 86


Yılda 4 kez yayımlanır ve hakemli bir dergidir. Yaygın sürelidir. Spormetre Dergisi, Türkçe veya İngilizce olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derlemeleri yayınlar. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi TÜBİTAK—ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

5187 Sayılı Basın Yasasına Uygundur.
ISSN: 1304-284X