Değerli Spor Bilimciler,

Sayın Spormetre paydaşları, editör olarak göreve başlamamı takiben Spormetre dergisine gösterdiğiniz ilgi ve katkı için son derece mutlu olduğumu ifade ediyor sizlere teşekkür ediyorum.Spor Bilimleri camiasının Spormetre dergisine olan ilgisi bizi motive etmektedir. Bu süreçte Spormetre dergisinin on-line yayınlanmasını takiben bir yayınlanan makale sayısını arttırdık. Bu durum, aynı zamanda Spor Bilimleri alanında gerçekleştirilen çalışmaların arttığına da işaret etmektedir. Hedefimiz, dergimizi kabul gören farklı uluslararası endekslerde de taranan bir dergi haline getirmektir. Dolayısıyla dergimizin gelecek sayısından itibaren bazı yenilikler getirmekteyiz. Bunları burada sizlerle paylaşmak isterim. Dergimize gönderilen orijinal araştırma makaleleri ile derleme çalışmaları; alıntı (iThenticate) taramasından geçirilerek alınan raporla birlikte sisteme girilmelidir. Türkçe makalelerin sonunda 750-1250 kelime sayısı aralığında olacak şekilde İngilizce uzun özetin (Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç) yazılması gereklidir. Öte yandan dergimize gönderilen çalışmalara yine Spormetre dergisinde yayınlanmış makalelerden atıf yapılması, derginin gelişimine büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Bu hususun gözetilmesini özellikle rica ediyoruz. Bu sayımızda  derlemeve 20 özgün makale yer almaktadır. Bunların 5’i Hareket ve Antrenman alanı ile 3’ü Spor Sağlık alanı ile 6’sı Spor Yönetim Bilimleri alanı ile 5’ü Sporda Psiko-sosyal alanlar ile 2’si Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanı ile ilgilidir. Bu arada Spormetre dergisinde yayınlanan bir makalenin yayınlanma süreci hakkında bilgi vermek istiyorum. Yazar makalesini isimsiz olarak isteme yüklemesini takiben en kısa sürede editör tarafından incelenerek alanı ile ilgili 2 hakeme yönlendirilir. Hakemler sistem üzerinden kendilerine verilen inceleme süresinde değerlendirmesini yaparak sisteme yükler.

Değerlendirme; “Yayınlanabilir”, “Düzeltmelerden sonra yayınlanabilir”,“Düzeltmelerden sonra tekrar görülmesi gerekir” ve “Yayınlanamaz” şeklinde gerçekleşmektedir. Hakem değerlendirmeleri dikkatle incelendikten sonra değerlendirme durumuna göre işlem devam ettirilir. Yazar/lar doğal olarak gönderdikleri makalelerinin kısa bir sürede yayınlanmasını arzu ederler. Burada önemli olan husus takiptir. İşte bu bilinçle makalenin takibi yayınlanma sürecini etkilemektedir. Dergi editörlüğü ve yönetimi bu konu üzerinde titizlikle durmaktadır. Bu hususun dikkate alınmasını özellikle belirtmek istiyorum.

Bu itibarla; SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisinin yayına hazırlanmasında katkısı olan herkese teşekkür eder, desteklerinizle bir sonraki sayılar da birlikte olmayı dilerim.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Hakan SUNAY

Editör