Baş Editör – Editor in Chief

Doç. Dr. Hakan SUNAY


İngilizce Dil Editörleri

Doç. Dr. Bülent GÜRBÜZ

Doç. Dr. Fırat AKÇA

Doç. Dr. Dicle ARAS


Editörlerler Kurulu/Editorial Board

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

2

Doç. Dr. Hakan SUNAY

Doç. Dr. Fırat AKÇA

Doç. Dr. Funda KOÇAK

Doç. Dr.  Velittin BALCI

,

Doç. Dr. Bülent GÜRBÜZ

Doç. Dr. Ferda GÜRSEL

Doç. Dr. Dicle ARAS

Dr. Öğr. Üyesi Sürhat MÜNİROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Nevin GÜNDÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTAŞ DÖLEK

Öğr. Gör. Dr. Seçkin DOĞANER